GMT+8 2019-12-07 04:42:23

Chuyển khoản ngân hàng

Banking

Vui lòng chọn dựa trên mẫu thông tin sau:


Ngân hàng

Loại giao dịch

Cách thức

Giới hạn giao dịch

Thời gian xử lý

(Phút)

Tối thiểu

(VND)

Tối đa

(VND)

Asian Commercial Bank

Gửi tiền

ATM/Giao dịch trực tuyến

100,000

30,000,000

5

Rút tiền

Giao dịch tại chỗ

100,000

30,000,000

15 - 30

Techcombank

Gửi tiền

ATM/Giao dịch trực tuyến

100,000

30,000,000

5

Rút tiền

Giao dịch tại chỗ

100,000

30,000,000

15 - 30

Vietinbank

Gửi tiền

ATM/Giao dịch trực tuyến

100,000

30,000,000

5

Rút tiền

Giao dịch tại chỗ

100,000

30,000,000

15 - 30

Lưu ý:

  • Tên thành viên phải trùng với tên tài khoản đã đăng ký với EclBet.
  • Thành viên được phép rút tiền 2 lần 1 ngày.
  • Thời gian của mọi giao dịch đặt cọc tiền hay rút tiền đều phụ thuộc vào kết nối mạng của ngân hàng.
  • Tất cả các giới hạn giao dịch tối đa đều dựa trên số lượng giao dịch mỗi ngày.
  • Số tiền rút lớn sẽ mất nhiều thời gian xử lý hơn.
  • Thành viên cần phải có nhất lượng tiền đặt cọc tối thiểu là một turnover trước khi rút tiền.
  • Không được phép rút tiền nếu các yêu cầu tái đầu tư cho bất kỳ khoản tiền thưởng nào được yêu cầu chưa được thực hiện.
  • Vui lòng giữ lại Biên lai ngân hàng (nếu tiền được gửi qua ATM) hoặc Sao kê giao dịch (nếu tiền được gửi qua Internet banking) vì chúng tôi sẽ yêu cầubằng chứng đặt cọc
  • Đối với các Ngân hàng Địa phương khác, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi qua trò chuyện trực tiếp để biết thêm thông tin.
  • Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện để biết thêm chi tiết.